Aktywny wypoczynek w XIV wiecznej Europie.

      W XIV wieku Zakon Krzyżacki rozpoczął aktywną budowę swojej potęgi. Oficjalnym celem jego istnienia była chrystianizacja pogańskiej Litwy i Żmudzi. Pod tą jednak przykrywką Zakon systematycznie rozbudowywał i umacniał swoje państwo. Bracia mieli głowę do interesów. Umieli łączyć potrzebne z pożytecznym. By zoptymalizować koszty chrystianizacji, organizowali dla rozmiłowanego w turniejach rycerstwa zachodniej Europy rejzy na upartych i bojowych pogan. W ten sposób zwiększali siłę militarną nie swoimi mieczami, a także bogacili się, bowiem za wzięcie udziału w wyprawie zbrojnej kogoś spoza Zakonu, kazali sobie słono płacić. Oto, jak mógłby wyglądać anons zapraszający rycerzy na wzięcie udziału w podboju Litwy i Żmudzi, na wzór współczesnej oferty biura podróży.

Oferta aktywnego wypoczynku Biura Podróży Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie sp. z o.o.

Jesteś żądny przygód? Masz dość już nudnych turniejów i chcesz sprawdzić swoje umiejętności walki w prawdziwym boju? Czujesz potrzebę nawracania? Chcesz przywieźć rodzinie oryginalne pamiątki z dalekich dzikich ostępów Litwy i Żmudzi? 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zwanego dalej „Zakonem”). Oferujemy:

1. Wycieczki krajoznawcze na mało znane tereny Żmudzi i Litwy i obejrzenie wymierającego gatunku – pogan w ich naturalnym środowisku.

2. Obozy survivalowe w puszczy. W programie: biwak pod gołym niebem, samodzielne pozyskiwanie pożywienia oraz regularne odpieranie ataków lokalnej ludności i unikanie zasadzek organizowanych przez tychże.

3. Rajdy w doborowym, międzynarodowym towarzystwie rycerskim oraz naszych braci zakonnych, oferujące możliwość wymiany kulturowej i krzewienia Słowa Bożego wśród pogan północo-wschodniej Europy. Program przewiduje: podchody, zorganizowany atak na osady żmudzkie i litewskie, połączony z paleniem, grabieniem i mordobiciem. Możliwość doskonalenia praktyki walki mieczem w warunkach polowych. Po zakończonym ataku dla uczestników zwycięskiej drużyny przewidziany jest mały poczęstunek z zagrabionych dóbr, w tym degustacja doskonałego i mocno wyskokowego lokalnego specjału - miodu pitnego, a także hulanki i swawole z tubylcami przy ognisku. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wzięcia udziału w grach i zabawach, typu: wieszanie Żmudzina na krzyżu, rozczłonkowywanie poganina w imię nawracania lub wleczenie tegoż za koniem.

Dodatkowo oferujemy:

- Możliwość pozowania do wspólnej ryciny z Wielkim Mistrzem Zakonu.

- Możliwość przywiezienia z wyjazdu upominku w postaci jeńców – taniej siły roboczej potrzebnej w każdym gospodarstwie domowym.

- Możliwość uzyskania odpustu w Stolicy Apostolskiej.

Weź pod uwagę, że pogan w dzisiejszej Europie jest już coraz mniej. To ostatnia okazja, żeby kogoś nawrócić, a przy okazji poćwiczyć władanie mieczem, zanim Wasz senior wezwie Was na pole walki. Informujemy, że Zakon ma wyłączność przyznaną przez Stolicę Apostolską na organizowanie wypraw krzewiących wiarę na terenach północno-wschodniej Europy oraz posiada odpowiednie certyfikaty ISO 9000 potwierdzające najwyższą jakość w dziedzinie nawracania.

Zaliczkę na wyjazd, w wysokości 1000 srebrnych grzywien, proszę uiścić w najbliższej komandorii Zakonu.

Uwaga (małym druczkiem).

Koszty wyprawy nie obejmują ubezpieczenia od utraty życia, czy też poszczególnych członków ciała, ani utraty mienia:  konia, giermka, elementów uzbrojenia.

Zakon nie bierze odpowiedzialności i nie zapewni wsparcia finansowego wdowom i sierotom po zmarłych w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas wyprawy (patrz, zabłąkana żmudzka strzała). Zakon nie bierze również odpowiedzialności i nie otoczy opieką spłodzonych podczas wyprawy bękartów.