SATYRA - epizod 26

Procedura picia kawy w firmie „X”.

1. Picie kawy rozpoczyna się od jej parzenia. W tym celu na terenie obiektu (siedziba firmy „X”) zlokalizowane są aneksy kuchenne ze specjalnie do tego celu przeznaczonymi ekspresami na tzw.  „kapsułki”.

2. Kapsułki pracownicy kupują we własnym zakresie. Po stronie Firmy znajduje się koszt prądu i wody z kranu.

3. Zważywszy na fakt, iż kawę parzy się w miejscu publicznym (patrz punkt 1. niniejszej procedury) pracodawca przestrzega, by miejsce to nie stało się nader publiczne.

4. W nawiązaniu do punktu 3. niniejszej procedury zabrania się zgromadzeń/skupisk ludzkich/spotkań towarzyskich w miejscu parzenia kawy, ponieważ miejsce to służy wyłącznie do parzenia      kawy.

5. Czas przebywania w miejscu wymienionym w punkcie 1. niniejszej procedury określa się na 1,55 minuty, tj.: czas potrzebny na załadowanie kapsułki, nalanie wody i wytworzenie kawy. Dłuższe   przebywanie w tym miejscu grozić będzie poważnymi konsekwencjami służbowymi.

6. W miejscu wymienionym w punkcie 1. niniejszej procedury wolno w jednym czasie przebywać jedynie 2 (słownie: dwóm) osobom. Większa liczba osób oznacza zdarzenie wymienione w punkcie  3. niniejszej procedury, a to grozi poważnymi konsekwencjami służbowymi.

7. Tym 2 (słownie: dwóm) osobom, o których mowa w punkcie 6. niniejszej procedury, zabrania się flirtowania lub stwarzania sytuacji uznawanych powszechnie za intymne. Przyłapanie w takiej    sytuacji grozi poważnymi konsekwencjami służbowymi.

8. W następstwie parzenia pojawia się czynność picia kawy. Kawę zabieramy do pokoju w specjalnie przeznaczonym do tego celu kubku. Należy spożywać ją przy biurku, przy równoczesnym  patrzeniu w monitor komputera służbowego, by nie tracić cennego czasu, za który płaci pracodawca. Picie kawy i wymienianie się w tym czasie informacjami (tzw. „plotkami”) z innymi    pracownikami grozi poważnymi konsekwencjami służbowym.

9. Kawę należy pić spokojnie, małymi łykami. Zalanie kawą biurka lub sprzętu służbowego grozi poważnymi konsekwencjami służbowymi.

Miłej kawy życzy 

Wasz Prezes

Wacław Dobrozmiański

W następnym odcinku propagandowe panie dyrektor, podczas biznesowego lunchu, omawiają kwestie związane z przygotowaniem spotkania wyższej kadry kierowniczej w firmie „X”.