SATYRA - epizod 30

Procedura korzystania z toalety w firmie „X”.

By zwiększyć efektywność czasu pracy, wprowadza się „zarządzanie przez wypróżnianie”. Zgodnie z niniejszą regułą:

1/ udajemy się do toalety tylko w przypadku, kiedy już bardzo przypili;

2/ apeluje się, by toalety służbowe były wykorzystywane głównie do oddawania moczu, „sprawy poważniejsze” powinny być załatwiane w miejscu zamieszkania;

3/ w przypadku przyłapania na chodzeniu do toalety z prasą, będą wyciągane poważne konsekwencje służbowe. Prasa powoduje:

 a) chęć zrelaksowania się i spędzenia dłuższego czasu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

 b) prowokuje czynność, o której mowa w punkcie 2/;

4/ gdy już przytrafi się czynność, o której mowa w punkcie 2/, należy zużyć nie więcej niż 2 (słownie: dwa) listki papieru toaletowego;

5/ na mycie rąk proszę przeznaczyć nie więcej niż 5 (słownie: pięć) sekund. Na taki czas będzie uruchamiany jednorazowo kran z wodą;

6/ w toalecie, ani w drodze do niej, nie należy zatrzymywać się w celu wymiany myśli i wrażeń z innymi pracownikami;

7/ łączny czas przebywania w toalecie został określony na 1 (słownie: jedną) minutę. Po jego upływie będzie gaszone światło.

 

Optymalizacji wypróżniania życzy 

Wasz Prezes 

Wacław Dobrozmiański”

 

W kolejnym odcinku – pierwszy dzień pracy nowej sekretarki prezesa Dobrozmiańskiego.