ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI - opowieść 13

Dobiesław

(historia spisana na podstawie opowieści Damiana Damięckiego)

Dobiesław Damięcki (1899 – 1951) – nestor słynnej rodziny aktorskiej – lata jego młodości przypadły na czasy odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Już w wieku 18-u lat, jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) – polskich tajnych sił zbrojnych walczących z zaborcami, brał udział w akcji niedaleko wsi Bąkowiec (dziś woj. mazowieckie), w wyniku której przechwycono 2 mln marek z transportu austriackiego (dowódcą tej grupy dywersyjnej była jego matka - Karolina Damięcka z Pomaskich). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz akcji zajmowania Pomorza przez wojska polskie (1920 rok). W roku 1921, z ramienia POW, wziął udział w III Powstaniu Śląskim[1]. Walczył w ramach „Grupy Destrukcyjnej Wawelberga” jako dowódca Podgrupy Destrukcyjnej „Wschód”. Zadaniami Wawelberczyków było wspieranie liniowych oddziałów powstańczych i hamowanie postępów wojsk niemieckich poprzez prowadzenie akcji dywersyjnych. 

Jest rok 1964. Damian Damięcki – wówczas student warszawskiej PWST odbywał zajęcia z taktyki podczas szkolenia wojskowego dla studentów. W czasie zbiórki dowódca odczytywał listę obecności, donośnie wyczytując imiona i nazwiska. Nagle padło imię „Dobiesław”. Damian poczuł, że przeszywa go prąd. To mało popularne imię należało do jego nieżyjącego już ojca. Zaintrygowany postanowił po zbiórce porozmawiać z chłopakiem noszącym to imię. Gdy tylko skierował kroki w stronę Dobiesława, zobaczył, że ten szeroko się uśmiecha. Widząc to, Damian spytał:

- Co się tak cieszysz?

- A, bo wiedziałem, że do mnie podejdziesz – odpowiedział tamten, nie przestając szczerzyć zębów.

- Dlaczego?

- Zaraz wszystko się wyjaśni…, posłuchaj tej historii…

Tu zaczął opowiadać:

- Mój ojciec brał udział w III Powstaniu Śląskim. Podczas walk został pojmany przez Niemców i osadzony w więzieniu na Annaberg (polska nazwa: Góra św. Anny). W celi śmierci oczekiwał na egzekucję. Kiedy doszły go słuchy, że w okolicach Góry św. Anny toczą się walki i powstańcy wydzierają Niemcom kolejne miasteczka, poprzysiągł sobie, że jeżeli przeżyje i Pan Bóg obdarzy go synem, to da mu imię tego powstańca, który pierwszy przekroczy próg jego celi… - Dobiesław zawiesił głos. Obaj mężczyźni spojrzeli na siebie, uśmiechnęli się i - bez słowa -  padli sobie w ramiona.

Grupa Destrukcyjna Wawelberga, źródło Wikipedia; Dobiesław Damięcki zaznaczony czerwonym okręgiem.

 

[1] Wystąpienie zbrojne (w okresie maj – lipiec 1921 roku) mające na celu przyłączenie do Polski ziem Górnego Śląska znajdujących się pod władaniem Niemiec.