"Bóg. Honor. Ojczyzna" wyglądał bosko, za honor oddał życie, a Ojczyznę ukochał ponad wszystko – książę Józef Poniatowski.

Miał wszystko: dobrą prezencję, dobre pochodzenie. Jego stryjem był król Polski. Miał w sobie to coś: charme, eleganckie maniery, poczucie humoru, ułańską fantazję. Honorowy, wierny ideałom, za które oddał życie. Książę Józef Poniatowski.

Niniejszy felieton jest humorystycznym ukazaniem postaci księcia. Osoby wyjątkowej, która żyła w wyjątkowych czasach.

 

Czytaj więcej