Konstytucja 3 maja – próba ratowania niepodległości.

Żyjemy w czasach, kiedy konstytucja kraju wydaje się być czymś oczywistym, często nawet nie szanowanym. Jednak pierwsza konstytucja w Europie powstawała w okolicznościach bardzo dramatycznych. Była czymś więcej, niż tylko ustawą rządową, była próbą naprawy chylącego się ku upadkowi kraju, próbą nieudaną, bowiem jej innowacyjny, wręcz rewolucyjny charakter nie mógł dotrzeć do wiodącej grupy społecznej skupionej jedynie na osobistych korzyściach i przywilejach.

Czytaj więcej

EPIZOD 4. Szpieg (z cyklu Czarnego krzyża i białego płaszcza).

Warownia w Malborku uchodziła za nie do zdobycia. Krzyżacy, wierni regule, tworzyli bardzo hermetyczne środowisko, dlatego, by pozyskać informacje o planach zakonu i tym, co za murami jego zamków piszczy, Polacy i Litwini podsyłali braciom szpiegów, którzy przenikali do struktur zakonnych, dostarczali informacji, a także byli gotowi na sabotaż. 

Czytaj więcej

Aktywny wypoczynek w XIV wiecznej Europie.

Po upadku Templariuszy w XIV wieku, Zakon Krzyżacki podjął aktywne działania, by zająć ich miejsce. Dopiero zaczynał budować swoją potęgę, ale tworzący go rycerze-zakonnicy byli bardzo pomysłowi i zdeterminowani. Przeczytaj anons (wzorowany na obecnych ofertach biur podróży) zapraszający rycerzy zachodniej, „cywilizowanej” części Europy do napadów na tę część mniej cywilizowaną w imię nawracania na wiarę chrześcijańską.

Czytaj więcej

ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI - opowieść 13

Dobiesław

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” – Józef Piłsudski.

Ponad 100 lat niewoli. Nie było państwa, ale był naród; niezłomni i bohaterscy ludzie, którzy wywalczyli niepodległość. Oto opowieść otym, jak jedno spotkanie dało początek drugiemu, jak na przestrzeni 40 lat splotły się losy 4 mężczyzn: ojców i ich synów…

Czytaj więcej