God. Honor. Homeland.

He had it all: good presence, good ancestry. His uncle was king of Poland. He had a certain je ne sais quoi: charm, good manners, a sense of humour, and a devil-may-care attitude. He was honourable, faithful to the ideals for that he lay down his life. Prince Józef Poniatowski.

This column is a humorous portrayal of the prince figure. An exceptional person who lived in special times.

Czytaj więcej

"Bóg. Honor. Ojczyzna" wyglądał bosko, za honor oddał życie, a Ojczyznę ukochał ponad wszystko – książę Józef Poniatowski.

Miał wszystko: dobrą prezencję, dobre pochodzenie. Jego stryjem był król Polski. Miał w sobie to coś: charme, eleganckie maniery, poczucie humoru, ułańską fantazję. Honorowy, wierny ideałom, za które oddał życie. Książę Józef Poniatowski.

Niniejszy felieton jest humorystycznym ukazaniem postaci księcia. Osoby wyjątkowej, która żyła w wyjątkowych czasach.

 

Czytaj więcej