Konstytucja 3 maja – próba ratowania niepodległości.

Żyjemy w czasach, kiedy konstytucja kraju wydaje się być czymś oczywistym, często nawet nie szanowanym. Jednak pierwsza konstytucja w Europie powstawała w okolicznościach bardzo dramatycznych. Była czymś więcej, niż tylko ustawą rządową, była próbą naprawy chylącego się ku upadkowi kraju, próbą nieudaną, bowiem jej innowacyjny, wręcz rewolucyjny charakter nie mógł dotrzeć do wiodącej grupy społecznej skupionej jedynie na osobistych korzyściach i przywilejach.

Czytaj więcej

"Bóg. Honor. Ojczyzna" wyglądał bosko, za honor oddał życie, a Ojczyznę ukochał ponad wszystko – książę Józef Poniatowski.

Miał wszystko: dobrą prezencję, dobre pochodzenie. Jego stryjem był król Polski. Miał w sobie to coś: charme, eleganckie maniery, poczucie humoru, ułańską fantazję. Honorowy, wierny ideałom, za które oddał życie. Książę Józef Poniatowski.

Niniejszy felieton jest humorystycznym ukazaniem postaci księcia. Osoby wyjątkowej, która żyła w wyjątkowych czasach.

 

Czytaj więcej